Co to je metabolický syndrom, jak mu předejít a na co si dát pozor

29.07.2015 | 11557x Shlédnutí | Petr Fořt | Nemoci

Metabolický syndrom – vědecký termín, popisující rizikovou situaci, jíž je vystavena většina našich klientů

Stručně o metabolickém syndromu (MS)

MS je považován za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (srdečně-cévních, dále jen KVO) a diabetu 2. typu (dále DM2). Problém je v tom, že dosud nejsou všechny faktory, které ho vyvolávají, objasněny. Souběžný výskyt rizikových faktorů KVO, hypertenze (zvýšený krevní tlak), hyperglykémie (zvýšená hladina krevního cukru) a hyperurikémie (zvýšení hladiny kyseliny močové) většinou u osob, trpících obezitou, je znám již téměř 80 let. Později byla popsána souvislost androidní („mužské“, též centrální) obezity s dalšími metabolickými poruchami. V tomto stavu je diagnostikována inzulínová rezistence (tkáně nereagují na hormon inzulín, regulující hladinu krevního cukru), v důsledku toho se slinivka snaží inzulínu vyprodukovat o to víc, a to se nazývá chronický hyperinzulinismus. Organismu postupně doslova začíná „nesnášet“ cukr. Soubžně se to projeví zvýšenou hladinou krevních tuků, klesá hladina „hodného“ HDL-cholesterolu. (poznámka pro odborníky: nejnověji byl soubor rozšířen o mikrovaskulární změny a zvýšení hladiny inhibitoru aktivátoru plazminogenu 1 (PAI-1) v souvislosti s poruchu fibrinolýzy).

Definice MS

K diagnostice MS se používají následující ukazatelé:
  1. Zvýšený obvod pasu:
  • ženy nad 80 cm = zvýšené riziko, nad 88 cm = vysoké riziko
  • muži nad 94 cm = zvýšené riziko, nad 102 cm = vysoké riziko
  1.  Parametry lipidového metabolismu
  • triglyceridy (též triacylglyceroly – TAG) – nad 1,7 mmol/l
  • HDL-cholesterol - muži pod 1,0 mmol/l (milimol na litr), ženy pod 1,3 mmol/l
  1. Krevní tlak nad 130/85 mmHg
  2. Krevní cukr nalačno nad 5,6 mmol/l 

Toto je ten nejjednodušší způsob diagnostiky. Pochopitelně MS se vyskytuje častěji u mužů. To je jedna věc. A ta druhá – jde o hodnocení obvodu pasu. Oficiálně se používá velmi obecná, výše uvedená hodnota. Ale ta nerespektuje mnohdy zásadní rozdíly v somatotypu (tvar těla) a to především co do tělesné výšky. Jen jednoduchý příklad – jiná situace asi bude v případě, kdy muž měří 200 cm nebo 170 cm. Ten vysoký muž bude naprosto v pohodě, ale podle výše uvedeného kritéria obvodu pasu bude přitom již v oblasti zvýšeného rizika. A to je podle mého názoru naprostý nesmysl. 

Odhaduje se, že MS trpí 20–30 % dospělé evropské populace, ve vyšších věkových kategoriích výskyt stoupá až ke 40 %. V ČR je to ve věku 24–65 let asi u 32 % mužů a 24 % žen.

MS a kardiovaskulární riziko

U mužů s MS je prokázána vyšší úmrtnost na ischemickou chorobu srdce. (porucha zásobování srdce okysličenou krví) a další onemocnění oběhová a celková úmrtnost. Riziko KVO u osob, trpících MS je 1,5násobně vyšší. Studie již také prokázaly souvislost mezi MS a vyšším výskytem ischemických cévních mozkových příhod (konkrétně tzv.mrtvice). 

Příčinou MS je pravděpodobně inzulínová rezistence, ale ve hře jsou také parametry metabolické, antropometrické, genetické, cévní a prozánětlivé. Proč vzniká inzulínová rezistence dosud není jasné. Významnou roli hraje typ rozložení tukové tkáně, tukovatění jater a snížená činnost slinivky. Faktem je, že inzulínová rezistence se vyskytuje jak u obézních, tak i u neobézních jedinců. Zdá se, že největší problém způsobuje ukládání tuku v dutině břišní. V situaci MS je evidentní porucha metabolismu tukové tkáně, která produkuje látky, provokující zánět. U obézních se mění regulace řízení krevního tlaku, protože dochází k zadržování sodíku. Jde tedy o změněnou funkci ledvin.

Z mého pohledu je zásadní, že při MS se předpokládá porucha rovnováhy dvou protichůdně působících složek autonomního (na vůli nezávislého) nervového systému (ANS). Na základě praktických zkušeností musím konstatovat, že v 90 % případů klienti nemají převahu sympatiku, naopak převahu parasympatiku! Tady něco nehraje a to „něco“ musíme analyzovat. 

Obezita, DM2 a hypertenze (a kombinace) jsou vyvolány kombinací genetické predispozice a vlivu prostředí. Současné znalosti dosud nevysvětlují vliv dědičnosti, takže genetické vyšetření zatím nelze využívat v praxi.

Naše zkušenosti potvrzují výrazný vliv genetiky. Do hry vstupují dokonce i takové vlivy jako nízká porodní hmotnost, později v životě také nedostatek spánku, ovlivňující produkci regulačních hormonů. A zde něco hodně zajímavého:

existuje hypotéza, že baktérie trávicího traktu mohou přes jejich vliv na funkci imunitního systému a v případě, že způsobí chronický prozánětlivý stav, přispívat k rozvoji inzulínové rezistence, obezity a MS.

Jinak řečeno – vaše zdraví pochází ze střeva a z toho, „kdo v něm bydlí“ – zda jsou nájemníci vstřícní k pronájemci, nebo se nechali vystrnadit nezvanými hosty. Starejte se o svoje střeva. Jezte správné potraviny případě i přidávejte probiotické bakterie v podobě doplňku stravy – řada produktů SYMBIO (Lidský střevní mikrobiom je rozsáhlý ekosystém, který je součástí našich střev. Jako takový potřebuje i speciální péči pro kterou jsme vyvinuli individualizovaná probiotika a prebiotika řady SYMBIO.)

Další souvislosti

Na první místě je hodnota BMI (body mass index). Tu zjistíte snadno na stovkách internetových stránek nebo si ji sami spočítáte. Svoji aktuální váhu vydělíte druhou mocninou svojí výšky v metrech. Mnoho z nás odborníků však s BMI má problém. Je to totiž příliš „obecný“ ukazatel, selhávající v důsledku vztahu mezi výškou, tělesnou hmotností a základními tělesnými obvody, o množství podkožního a viscerálního tuku nemluvě. Doporučuji najít si na internetu jiný index i s hodnocením, a tím je tzv. ABSI. Stačí zadat do googlu.

Ono překvapení je v tom, že některé studie zjistily nejnižší celkovou i kardiovaskulární úmrtnost u lidí, trpících ischemickou chorobou, kteří podle BMI měli jasnou nadváhu.

Že by tedy mírná nadváha měla v podstatě ochranný efekt? To nelze vyloučit, ale upozorňuji, že to je možné především u osob straších 50ti let a mezi nimi především u žen. Ty však přitom nesmí trpět tzv. mužskou formou obezity (velké břicho a prsa a hubené dolní končetiny). Ty ostatní toto neopravňuje k tomu myslet si, že výrazná nadváha není problém.

Ještě důležitější je lokalizace tělesného tuku. Bez měření podkožního a útrobního tuku a základních obvodů největších svalových skupin, pasu, boků, hrudníku, je však analýza stavu klienta neúplná. Jistě zajímavý je pomocný parametr, tzv. „hypertriglyceridemický pas“. Pokud máte spolu se zvýšeným obvodem pasu také zvýšenou hladinu triglyceridů (TAG), svědčí to pro hromadění tuku v břišní dutině. 

Nelékařské (přesněji – nefarmakologické) metody řešení obezity

Lékaři vám odcitují následující poučku: „redukce hmotnosti dosahujeme dietou, fyzickou aktivitou, psychoterapií, vhodnou farmakoterapií včetně terapie přidružených onemocnění, případně chirurgickou léčbou obezity“. Přitom „diety“ a fyzická aktivita není jejich „job“. Pro lékaře, stejně jako pro nás výživové poradce, je obtížné vysvětlit klientovi, že jde o chronické onemocnění, vyžadující celoživotní „léčbu“.

V lékařské literatuře se dozvíte, že prospěšné je snížení tělesné hmotnosti o 5–15 % v průběhu 6 měsíců. Dále se doporučuje snížení energetického příjmu o 15–30 % s cílem redukce hmotnosti o 0,5–1,0 kg/týden. Nenajdete však zmínku o dynamice redukčního procesu. Jde o to, že zpočátku se „daří hubnout“, ale po uplynutí cca 6–8 týdnů se pokles většinou na nějaké období zastaví. V tu chvíli se musí změnit taktika redukčního režimu.

Zcela zásadní je volba optimální redukčního režimu

Je to způsob redukčního stravování, co rozděluje odbornou veřejnost na dva nesmiřitelné tábory. Na jedné straně jsou stoupenci nízkotukové stravy, na druhé nízkosacharidové.

Efektivní jsou různé redukční režimy, které je nutné specifikovat na základě individuality klienta (metabolické typologie), ideálně spolu s kognitivně-behaviorální terapií a řízenou fyzickou aktivitou. 

Další faktory jsou velmi důležité

Měli bychom si uvědomit, že MS souvisí také s dalšími poruchami zdraví, jimiž jsou tukovatění jater, zánět žlučníku, dna, spánková apnoe, riziko trombózy (ucpání cévy), chronický zánět, deprese, syndrom polycystických vaječníků a tudíž poruchy plodnosti, kdy negativní roli hraje také předčasná a poté dlouhodobě používaná hormonální antikoncepce. U mužů obezita znamená jasné riziko poklesu plodnosti a vznik projevů ženských sekundárních pohlavních rysů.

Hypertenze a MS

Již malé snížení krevního tlaku má pozitivní kardiovaskulární účinky. Snížení hmotnosti obézních a hypertenzních osob zlepší citlivost na inzulín a sníží krevní tlak.

Studie DASH (2001) popsala, že dieta bohatá na draslík, vápník a hořčík (ovoce, zelenina, nízkotučné mléčné výrobky (?), celozrnné produkty, drůbež, ryby a oříšky – celkově tzv. dieta DASH) snižuje krevní tlak. Dalším z faktorů je obsah soli. Dieta s nízkým obsahem soli (cca 3,8 g denně) sníží systolický tlak o 7,1 mmHg u normotenzních osob, a o 11,5 mmHg u hypertoniků.

Upozornění pro čtenáře: Na tomto místě v souvislosti s nyní lékařskou obcí protěžovanou DASH dietou musím prohlásit, že doporučený sortiment potravin situaci neřeší tím spíše, když obézní jedinec nemá „předepsáno“ které doporučené potravin kolik a v jaké úpravě. Dále připomínám, že se už dávno ustoupilo od doporučování netučných mléčných výrobků, přičemž „celozrnné“ produkty jsou jen podraz ze strany pekařů. Zdá se také, že je dost možné, že skutečně celozrnné produkty mohou být významně kontaminovány chemickými látkami a plísněmi. 

Metabolický syndrom Y (gynoidní obezita žen)

Pro tento typ je charakteristické hromadění tuku v oblasti hýždí a stehen. Tomu se říká gynoidní, hruškovitý typ. Pokud taková klientka hubne, naneštěstí nejprve v obličeji, prsou, a v pase. Problematické partie (boky, zadek, stehna) odolávají obvyklým redukčním postupům. Ženy tohoto typu mají problémy s edémy, nízkým tlakem, tendencí k omdlévání, jsou odolné k redukčním režimům, mají poruchy imunity, sníženou činnost štítné žlázy, deprese a chronickou únavu. Léčba tohoto syndromu musí být komplexní. Nejčastěji bývá prováděna na lymfologických pracovištích pod označením „komplexní dekongestivní terapie“.

DĚTI a MS?

Dosud neexistuje definice MS pro dětský věk. Řada odborníků neuznává MS u dětí a doporučuje sledování jednotlivých rizikových faktorů předčasné aterosklerózy, jejich prevenci, diagnostika a léčbu. Přesto některé studie konstatují, že u obézních dětí výskyt MS kolísá (v závislosti na použitých kritériích) mezi 18–50 %. To mne inspiruje k upozornění rodičům dětí, trpících nadváhou (především těch, kteří sami trpí nadváhou), aby se tomuto problému začali důsledně věnovat. Zkušenosti z tzv. rodinné terapie v USA mi dávají za pravdu. Pro děti je největším rizikem tzv. obezitogenní prostředí, kam patří způsob stravování v rodině včetně nadváhy obou rodičů a stravování ve školách, a stále menší fyzická aktivita.

Ringsegment Ringsegment

Weight management
je řešením pro každého

Logo

Proč NUTRIADAPT?

Zdravotní dokumentace

Stejně jako je normální se starat o své zdraví a chodit na pravidelné preventivní prohlídky k lékaři.

Je přirozené si udržovat zdravou hmotnost. Je-li vysoká, výrazně nám zhoršuje kvalitu života. Od zadýchávání se do schodů, estetického hlediska, zhoršení civilizačních chorob, jako je mj. cukrovka nebo vysoký cholesterol, až po kratší dobu života. Je správné se o své tělo v různých etapách života starat tak, abyste dokázali naplnit váš cíl a mít tak "RADOST ZE SEBE". A my vám s tím rádi pomůžeme.

Stetoskop

Protože u nás najdete pouze vysoce kvalifikované odborníky na úpravu hmotnosti.

Všichni naši zaměstnanci musí projít velice intenzivním vzdělávacím procesem zakončeným odbornou zkouškou. Zaměstnanci se musí neustále vzdělávat, proto navíc u nás také najdete specialisty na hubnutí dětí, sportovní výživu, apod.

Mikroskop

Náš výživový systém NUTRIADAPT je výsledkem nespočetného množství ověřených klinických studií.

Opírá se o fakta, nikoliv o domněnky nebo nepodložené studie. Bude vám zpracována gramážová kuchařka v osobním výživovém plánu, kde lze upravovat energetickou hodnotu i četnost porcí, a to v rozmezí 2–6 jídel denně. Osobní výživový plán respektuje i vaše chuťové preference. Potraviny, které vám nechutnají, se automaticky do osobního výživového plánu nezařadí.

Je to jednodušší,
než si myslíte

Fill form

Vyplníte rezervační formulář, naše asistentka se s vámi do dvou pracovních dní spojí a domluví termín nezávazné konzultace.

Zdravotní prohlídka

Dostavíte se na 45minutovou konzultaci, kde vám provedeme základní diagnostiku na přístroji certifikovaném pro užití ve zdravotnictví. Dozvíte se mimo jiné, kolik procent svalů a tuků máte v těle, na kolik let se vaše tělo cítí a mnoho dalších informací.

Konzultace

Pohovoříte si s naším výživovým specialistou, proberete vaše cíle, vysvětlíme vám jak se s námi dostanete na ideální hmotnost a co je potřeba udělat, abyste si ji udrželi. A to napořád.

Fill form

Pojďte do toho s námi a hubněte tak, abyste nejenom skvěle vypadal/a, ale hlavně se skvěle cítil/a.

Garance

Až 1,5 kg / týden

Při dodržení výživových
zásad našich specialistů *
Objednejte se ještě dnes
na konzultaci s výživovým specialistou
a dostanete inspirativní
jídelníček chutných večeří zdarma.

Rezervační formulář

Ringsegment